Skip to content

รู้มั้ยว่าใครใหญ่?

August 2, 2009

คำตอบคือ SOFTBANK งัย!!!

.

.

.

ในวันที่ 1 สิงหาคม 2552 (ซึ่งผ่านมาแล้ว)

เวลา 18.59 น

โทรทัศน์ทุกสถานี 147 แห่งในญีปุ่น

ยกเว้น NHK (ซึ่งเป็นสถานีรัฐบาลไม่รับโฆษณาเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว)

ขอย้ำว่าทุกสถานีในญี่ปุ่นยกเว้น NHK!!!!

.

CM ตัวนี้ของ softbank ที่มี smap เป็น presenter

จะฉายพร้อมกันทัวประเทศ

.

ซึ่งนั่นก็หมายความว่า

ไม่ว่าคุณจะกดรีโมทไปช่องไหนๆก็ตามในเวลานั้นที่ประเทศญี่ปุ่น

cm ตัวนี้ ก็จะฉายอยู่ทุกช่อง

.

ทีนี้รู้ยังว่าใครใหญ่?

.

ปล.ทาคุยะเท่มากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกA8151189-155

A8151189-151

A8151189-152

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: