Skip to content

เธอหมุนรอบฉัน ฉันหมุนรอบเธอ

February 27, 2010

สองอาทิตย์ที่ผ่านมา

เป็นสองอาทิตย์ที่ยากลำบากที่สุดในชีวิต

ไม่เคยคิดเลยว่าเกิดมาชาตินี้จะต้องทำรายงานเล่มใหญ่ขนาดนี้

แล้วก็ต้องเรียนยากมากมายขนาดนี้

เป็นสองอาทิตย์ที่ไม่อยากจะนึกถึงจิงๆ

นี่ก็เป็นหนึ่งในงานที่ต้องทำในสองอาทิตย์ที่ผ่านมา

ทำออกมาใช้เป็นสื่อการสอน

ตอนสอบสอนเมื่อวานนี้

ทำนานมากกกกกกกกกก

กว่าจะวาดได้แต่ละรูปโคดเหนื่อย

เริ่มตั้งแต่เสาร์ที่แล้ว กว่าจะเส็จก็ปาไปวันพฤหัส

หลังๆแรงเริ่มหมด เลยวาดส่งๆไป

555555

เอาเป็นว่าช่างมันเถอะ

มันผ่านมาแล้วววววว

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: