Skip to content

อิจฉา

July 19, 2010

มีคนเคยบอกเอาไว้ว่า

การอิจฉาเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์

เห็นดูท่าว่าจะจริงๆ

เพราะทุกวันนี้เราก็อิจฉาจริงๆ

อิจฉาเต็มไปหมด

อิจฉาคนที่โชคดี รู้แล้วว่าตัวเองอยากทำอารัย

อิจฉาคนที่โชคดี ได้ทำอาชีพที่ตัวเองรัก

อิจฉาคนอื่นที่มีความพยายามมากกว่าตัวเอง

อิจฉาคนอื่นที่มีความมั่นใจกับตัวเอง

อิจฉาคนอื่นที่รวยกว่าตัวเอง

อิจฉาคนอื่นที่สวยกว่าตัวเอง

อิจฉาคนอื่นที่ผอมกว่าตัวเอง

อิจฉามากเลยนะ

แต่จะให้ทำยังไง

ก็ฉันเป็นฉันอย่างนี้  สวรรค์คงไม่ปล่อยให้ฉันตาย

แต่ให้ฉันทรมานเพราะความอิจฉา

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: